ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (สภาพตลาดถดถอย)

สภาพตลาดถดถอย มีลักษณะคือมองเป็นแง่ร้าย, ราคาที่ตกต่ำและขายสินทรัพย์พื้นฐานทั้งหมด สถานการณ์มักเป็นตัวตนเพราะราคาตกทำให้นักลงทุนอยากตัดขาดทุนและขายส่งผลทำให้แนวโน้มลดลงอย่างเลวร้าย. มูลค่าลดลงจาก 20% ขึ้นไป ถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสองเดือนมักได้พิจารณาอย่างเป็นทางการว่าเป็นภาวะตกต่ำของตลาด.