ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (หน่วยสกุลเงินพื้นฐาน)

หน่วยสกุลเงินพื้นฐานเป็นสกุลเงินแรกในคู่เงิน อัตราแลกเปลี่ยนให้ทราบถึงสกุลเงินที่สองในคู่เงิน (ค่าเงินอ้างอิง ) ได้ขอเพื่อซื้อสกุลเงินพื้นฐาน.