ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Balance (ยอดเงินคงเหลือ)

จำนวนเงินที่เทรดเดอร์มีอยู่ในบัญชีการซื้อขายของเขา.