ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การตรวดสอบย้อนหลัง)

การตรวจสอบย้อนหลังเป็นกระบวนการทดลองระบบการเทรดอัลกอริทึม (Expert Advisor, เทรดด้วย robot ) เทียบกับข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อกำหนดวิธีการทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดเหล่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับพารามิเตอร์และตรวจสอบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด ห้องสมุด EA ของ FxPro มีกลยุทธ์ในการทำงานแบบอัตโนมัติที่คิดเงินและบริการฟรีที่ได้ตรวจสอบย้อนหลัง เพิ่มประสิทธิภาพและพร้อมเทรดเรียบร้อย.