ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คนออสเตรเลีย)

Aussie คือชื่อที่ใช้เรียกสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย.