ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Ask Price (ราคาขาย (ราคาเสนอขาย))

ราคาตลาดได้คิดเป็นคู่ซึ่งเรียกว่า ราคา bid (ราคาเสนอซื้อ) และราคา ask (ราคาเสนอขาย) ราคา ask ยังได้เรียกว่า offer (ราคาขาย) เป็นราคาที่เครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่สำหรับการซื้อ ดังนั้นเมื่อซื้อขายสกุลเงินคู่ เช่น EUR/USD ราคา ask แสดงถึงจำนวนหน่วยสกุลเงินที่เสนอราคา (กรณีนี้คือ USD) ได้เสนอให้เทรดเดอร์เพื่อซื้อสกุลเงินพื้นฐาน (กรณีนี้คือ Euro) ). เมื่อส่วนต่างราคาระหว่างราคาซื้อ/ราคาเสนอขายได้ระบุไว้คือ 1.32166/1.32184, แสดงว่าราคาขายของคู่สกุลเงินนี้คือ 1.32184, หมายความว่า 1 Euro มีราคา 1.32184 USD.