ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การเทรดอัลกอริทึม)

ได้เรียกอีกอย่างว่า algo-trading (การเทรดอัลกอริทึม)หรือการเทรดกล่องดำ การเทรดอัลกอริทึมคือการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดในเวลาจริงโดยอัตโนมัติ เปิดและปิดคำสั่งตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ การเทรดอัลกอริทึมได้สถาบันการเงินรายใหญ่ ๆ เช่นธนาคารเพื่อการลงทุนและกองทุนเพื่อการลงทุนที่ใช้อย่างกว้างขวาง แต่เมื่อเร็วๆนี้เทรดเกอร์รายย่อยก็ได้ใช้โดยผ่าน ห้องสมุด FxPro และ FxPro Quant เป็นเครื่องมือสร้างกลยุทธ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติของตนเองได้โดยไม่ต้องการความรู้กับรหัสก่อน.