FxPro Help Centre: ธุรกรรมและการดำเนินงาน

Floating Spread (สเปรดลอยตัว) คืออะไร?

Floating Spread (สเปรดลอยตัว ) เปลี่ยนแปลงในวัน ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดและสภาพคล่องที่มีอยู่ มันเป็นตัวแทนของราคา bid (ราคาเสนอซื้อ) ดีที่สุดและราคา ask (ราคาเสนอขาย) ดีที่สุดที่เราสามารถรับรองจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา.

ความได้เปรียบสูงสุดของ floating spread (สเปรดลอยตัว) คือคุณจะได้รับราคาตลาดที่ดีที่สุดในขณะที่คุณเทรดและต่ำกว่าเมื่อเทรดในบัญชี fixed spread (สเปรดคงที่) นอกจากนี้, floating spread (สเปรด) ยังสามารถขยายก่อนและหลังเมื่อมีข่าวกระทบสูงและในความผันผวนสูงของตลาด.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
 1. CFD คืออะไร?
 2. คู่สกุลเงินอ่านได้อย่างไร?
 3. แพลตฟอร์มมีสเปรด (ส่วนต่าง) อะไรบาง?
 4. ทำไมคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของฉันไม่สามารถดำเนินการได้?
 5. ฉันถูกเรียกเก็บเงินค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเทรดหรือไม่?
 6. แพลตฟอร์มมีการสนับสนุนเครื่องมือเทรดอะไรบาง?
 7. แพลตฟอร์มมีเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่?
 8. ความแตกต่างระหว่างคำสั่งตลาดและคำสั่งทันทีคืออะไร?
 9. แพลตฟอร์มมีการรับประกันคำสั่งหยุดขาดทุนหรือไม่?
 10. แพลตฟอร์มเสนอราคากับตำแหน่งทศนิยมกี่ตำแหน่ง?
 11. รูปแบบการดำเนินงานของ FxPro คืออะไร?
 12. มี slippage (ส่วนต่างของราคาที่เทรดได้) ในแพลตฟอร์มของบริษัทหรือไม่?
 13. แพลตฟอร์มมี micro lot (0,01) หรือไม่?
 14. แพลตฟอร์มใช้เลเวอเรจไหน?
 15. Fixed Spread (สเปรดคงที่) คืออะไร?
 16. Floating Spread (สเปรดลอยตัว) คืออะไร?
 17. ฉันจต้องไปสัมผัส requote (ขอใบเสนอราคาใหม่) ใช่มั้ย?
 18. Stop out level (ระดับปิดสิทธิเลือก) คืออะไร?
 19. ความแตกต่างระหว่าง stop order และ limit order คืออะไร?
 20. EA/cBot ของฉันยังคงทำงานต่อไปหลังจากปิดแพลตฟอร์มหรือไม่?
 21. ค่า swap (สวอป) ได้คำนวนอย่างไร?