FxPro Help Centre: FxPro Edge

ฉันจะสั่งซื้อใหม่ได้อย่างไร?

มีหลายวิธีในการวางคำสั่งซื้อใหม่:

 1. ผ่านแผนภูมิ
  • คลิกขวาบนแผนภูมิ
  • คลิกที่ 'Create New Order

   Create Order
  • กล่องโต้ตอบ New Orderจะปรากฏขึ้น ที่นี่คุณสามารถปรับพารามิเตอร์ของตำแหน่งที่คุณกำลังจะเปิด

   Create Order

 2. . ผ่าน Create Order Buttons (ปุ่มเพื่อสร้างคำสั่ง

  Create Order

 3. ผ่านกล่องคำสั่งในรายการติดตามของคุณ (เมื่อเปิดการทำธุรกรรม 1 คลิก)

  Create Order

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่