FxPro Help Centre: FxPro Edge

ฉันเห็นว่าฉันซื้อขายได้ดีแค่ไหนได้หรือไม่?

คุณสามารถดูธุรกรรมในบัญชีของคุณได้โดยคลิกที่:
a) แถบด้านบน
b) สัญลักษณ์ 'Account Performance' บนแถบด้านข้าง

Account Performance

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่