FxPro Help Centre: FxPro Edge

ฉันสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้หรือ EA ที่กำหนดเอง ไปที่ FxPro Edge ได้หรือไม่?

FxPro Edge ไม่รองรับตัวบ่งชี้หรือ EA ที่กำหนดเอง ในขณะนี้ เรากำลังมองหาที่จะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับสิ่งนี้ในรุ่นอนาคต
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่