FxPro Help Centre: บัญชี

ฉันจะสามารถเปิดบัญชีร่วมได้หรือไม่??

เพื่อเปิดบัญชีร่วม อันดับแรก แต่ละท่านจะต้องเปิดบัญชีเทรด FxPro แบบแยกกันและจากนั้นกรอกแบบฟอร์มร้องขอเปิดบัญชีร่วม คุณสามารถขอแบบฟอร์มนี้ได้โดยการติดต่อกับหน่วยงานธุรการของเราที่ backoffice@fxpro.com

โปรดทราบว่าบัญชีร่วมทั้งหมดมีอยู่สำหรับสามีภรรยา ญาติพี่น้องและบุคคลที่อยู่ด้วยกันในเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปหรือมีบัญชีธนาคารร่วมกัน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่