คำสั่งตามตลาด
ตลาดแพลตฟอร์ม FxPro
การดำเนินการคำสั่งซื้อของตลาด
Slippage
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' ordersN/A
คอมมิชชั่นN/A
มาร์คขึ้น
คำสั่ง Pending
หยุดการสั่งซื้อ (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS)แพลตฟอร์ม FxPro
การดำเนินการคำสั่งซื้อของตลาด
Slippage
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' orders
คอมมิชชั่นN/A
มาร์คขึ้น
จำกัดการสั่งซื้อ (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)แพลตฟอร์ม FxPro
การดำเนินการคำสั่งซื้ออย่างจำกัด
Slippage บวก
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' orders
คอมมิชชั่นN/A
มาร์คขึ้น