ESMA กำหนดเกี่ยวกับการจัดหา CFDs

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดยุโรป (ESMA) ประกาศในวารสารทางการ (OJ) ของ EU ในการจัดทำสัญญาความแตกต่าง (CFD) สำหรับนักลงทุนรายย่อย จะมีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม

มาตรการการแทรกแซงผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ระดับการหยุดคำสั่งอัตโนมัติเป็น 50% สำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขาย FxPro ทั้งหมด

ตั้งแต่ 01/08/2018 ระดับการหยุดคำสั่งอัตโนมัติเป็น 50% กับแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมทั้งหมดของ FxPro และกับลูกค้าทั้งหมด ลูกค้าที่มีคำสั่งเปิด และระดับเงินค้ำประกัน ตั้งแต่ 20-50% อาจจะถูกหยุดคำสั่งอัตโนมัติ

เมื่อ 30/07/2018 เปิด 1 lot GOLDEURO ราคา 1070 เงินค้ำประกันที่ต้องการคือ 2.140EUR(2%*1*100*1.070EUR)

ท้ายวันที่ 31/07/2018 ทุนบัญชีคือ 856 EUR ระดับเงินค้ำประกันคือ 40 % (= ทุน/เงินค้ำประกันที่ใช้แล้ว*100 = 856/2,140*100)

ด้วยระดับปิดคำสั่งอัตโนมัติปัจจุบันที่ 20% ตำแหน่งจะยังคงเปิดอยู่เนื่องจาก Margin Level สูงกว่า 20%

วันที่ 01/08/2018 ระดับหยุดคำสั่งอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% และระดับเงินค้ำประกันของบัญชีที่น้อยกว่า 40% ลูกค้าจะถูกปิดคำสั่งหรือออเดอร์ (i.e. ออเดอร์จะถูกปิด).
เงินค้ำประกันที่ต้องการกับคำสั่งที่เปิดก่อน 01/08/2018 จะไม่ถูกกระทบ

เมื่อ 30/07/2018 เปิด 1 lot GOLDEURO ราคา 1070 เงินค้ำประกันที่ต้องการคือ 2.140EUR(2%*1*100*1.070EUR).

ท้ายวันที่ 31/07/2018 ทุนบัญชีคือ 856 EUR ระดับเงินค้ำประกันคือ 40 % (= ทุน/เงินค้ำประกันที่ใช้แล้ว*100 = 856/2,140*100)
ตั้งแต่ 01/08/2018 เงินค้ำประกันที่ต้องการสำหรับคำสั่งเฮจจิ้งจะขึ้นอยู่กับกฎใหม่
ผู้ซื้อขายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินค้ำประกันเพียงพอในบัญชีเพื่อเปิดคำสั่งใหม่ภายใต้เงินค้ำประกันที่ต้องการใหม่
ตารางต่อไปนี้แสดงการใช้เลเวเรจสูงสุดสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ใช้หลังจากวันที่ 01/08/2018 สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนกับ FxPro Financial Services Ltd หรือ FxPro UK Limited:
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเลเวอเรจสูงสุด
คู่สกุลเงินหลัก1:30
คู่สกุลเงินรอง1:20
Gold, Gold oz & Gold gr1:20
สปอตดัชนีหลัก1:20
ฟิวเจอร์ดัชนี1:20
ธาตุเงิน1:10
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเลเวอเรจสูงสุด
ฟิวเจอร์สินค้าโภคภัณฑ์1:10
ฟิวเจอร์พลังงาน1:10
สปอตพลังงาน1:10
สปอตดัชนีอื่นๆ1:10
หุ้นของอังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกัน เยอรมัน1:5
คริปโต1:2
คุณยังคงสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ESMA ที่จะเกิดขึ้น?
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 5 ดาว ของเรา