ข้อตกลงระหว่างตัวแทน

คุณสามารถหาข้อมูลล่าสุดที่ด้านล่างนี้เกี่ยวกับข้อตกลงของตัวแทนระหว่าง FxPro กับ partners ของเรา.

1. ข้อตกลงของตัวแทนระหว่าง บริษัท FxPro Financial Services Ltd และ Magyar Forex KFT ได้สิ้นสุดลงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 เป็นต้นไป.

2. ข้อตกลงของตัวแทนระหว่าง บริษัท FxPro Financial Services Ltd และ Praxis Project Promoting Services Sales Single PersonPC - Delta Forex Group ได้สิ้นสุดลงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เป็นต้นไป.