นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้านล่างอธิบายรายละเอียดวิธีที่ FxPro จัดการกับการรวบรวม การจัดการ และการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นความลับทั้งหมด

บทนำ

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเลือกที่จะใช้บริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เมื่อใดและกับใครที่เราแบ่งปันข้อมูลนั้น และเราจะรักษาข้อมูลนั้นให้ปลอดภัยได้อย่างไร นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีที่คุณอาจใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดสละเวลาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศนี้เป็นครั้งคราว และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบประกาศนี้สำหรับการปรับปรุงใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บไว้จะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบัน ณ เวลาที่กำหนด หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่ามีความสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบ

โปรดทราบว่าประกาศนี้ส่งถึงลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หากคุณเป็นพนักงาน FxPro ผู้รับเหมาของ FxPro หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้โดยเชื่อมโยงกับสัญญาการจ้างงานของคุณ ความสัมพันธ์ตามสัญญาของคุณ หรือตามนโยบายแยกต่างหากของเราซึ่งมีให้โดยติดต่อเรา

การอ้างอิงถึง 'เรา' 'ของเรา' 'พวกเรา' หรือ 'FxPro' ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการอ้างอิงถึงแต่ละกลุ่มบริษัทภายใน FxPro Group ตามบริบทที่กำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในทำนองเดียวกัน การอ้างอิงถึง 'คุณ' 'ของคุณ' หรือ 'ตัวคุณเอง' ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการอ้างอิงถึงลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราตามบริบทที่กำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้ช่องทางการสื่อสารใดๆ เพื่อติดต่อเรา เราถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของประกาศนี้แล้ว และวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยต่อเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า เมื่อคุณเปิดบัญชีกับเรา คุณตกลงว่าประกาศนี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆ จะควบคุมวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ แบ่งปัน และในรูปแบบอื่นใดที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ของคุณในระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเราและหลังจากการยุติ

พวกเราคือใคร?

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับกิจกรรมการประมวลผลของหน่วยงานควบคุมข้อมูลต่อไปนี้ภายในกลุ่มบริษัท FxPro ซึ่ง:

 • FxPro Financial Services Limited บริษัทที่จดทะเบียนในไซปรัสและมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limassol และจดทะเบียนและควบคุมโดย Cyprus Data Protection Commissioner
 • FxPro UK Limited บริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ 902 และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 13/14 Basinghall Street, London, EC42V 5BQ และจดทะเบียนและควบคุมโดย Information Commissioner (หมายเลขทะเบียน Z1996160)
 • FxPro Global Markets Ltd (บริษัทในบาฮามาสซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนคือ Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, New Providence, N7776, The Bahamas) และจดทะเบียนและควบคุมโดย Bahamas Data Protection Commissioner

FxPro Financial Services Limited ดำเนินการประมวลผลที่สำคัญในนามของหน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม FxPro ดังนั้น หากคุณเป็นลูกค้าของหน่วยงานที่ไม่ใช่กลุ่มยุโรป เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศนี้ และคุณมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองและสิทธิ์เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในประกาศนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เรารวบรวมและจัดเก็บ?

เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดการติดต่อ
 • วันเดือนปีเกิด และ เพศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และความมั่งคั่งของคุณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน ยอดคงเหลือในบัญชี ใบแจ้งยอดการค้า ภาษีและการเงิน
 • รายละเอียดอาชีพและการจ้างงาน
 • ข้อมูลถิ่นที่อยู่
 • ความรู้และประสบการณ์ในการซื้อขาย การยอมรับความเสี่ยง และโปรไฟล์ความเสี่ยง
 • ที่อยู่ IP ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การซื้อขายของคุณ
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร e-wallets และบัตรเครดิต
 • รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการจราจร ข้อมูลตำแหน่ง เว็บบล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์ของคุณ พวกเขาส่งข้อมูลที่เก็บไว้กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถใส่การตั้งค่าส่วนบุคคลและโหลดการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของเราได้ใน “นโยบายคุกกี้” ของเราที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

เรายังเก็บบันทึกพฤติกรรมการซื้อขายของคุณ รวมถึงบันทึกของ:

 • สินค้าที่คุณซื้อขายกับเรา
 • ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุนที่คุณทำ รวมถึงจำนวนเงินที่ลงทุน
 • ความชอบของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท

กฎหมายกำหนดให้เราต้องระบุตัวคุณหากคุณกำลังเปิดบัญชีใหม่หรือเพิ่มผู้ลงนามใหม่ในบัญชีที่มีอยู่ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินกำหนดให้เราต้องมองเห็นและบันทึกรายละเอียดของเอกสารบางอย่าง (เช่น เอกสารที่มีรูปถ่ายและไม่ใช่ภาพถ่าย) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้กฎหมายเหล่านั้น เอกสารระบุตัวตน ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เรามอบให้คุณ ได้แก่:

 • (a) หนังสือเดินทาง
 • (b) ใบขับขี่
 • (c) บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
 • (d) ค่าสาธารณูปโภค
 • (e) โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • (f) การตรวจสอบเครดิตของบุคคล หรือ
 • (g) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราพิจารณาว่าจำเป็นต่อหน้าที่และกิจกรรมของเรา

หากคุณเป็นลูกค้าองค์กร เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารที่อยู่บริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและกรรมการ เรามีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา

เราได้รับข้อมูลนี้จากหลายวิธีผ่านการใช้บริการและเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันเปิดบัญชี แบบฟอร์มลงทะเบียนสาธิต แบบฟอร์มลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บ คุกกี้ของเว็บไซต์ และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันที่สร้างไว้ในเว็บไซต์และแอปของเรา การสมัครรับข่าวสาร อัปเดตและจากข้อมูลที่ให้ไว้ในความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของเรา

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะผ่านรายการทางการตลาดของบุคคลที่สามที่ซื้อมา แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การแนะนำโบรกเกอร์และบริษัทในเครือ นายธนาคารและผู้ประมวลผลบัตรเครดิต ฐานข้อมูลข่าวกรองตามการสมัครรับข้อมูล และบุคคลที่สามอื่นๆ ผู้ร่วมงาน

เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยสมัครใจเป็นครั้งคราว (เช่น ผ่านการวิจัยตลาด การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษ) หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อตอบสนองคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอให้คุณได้

เราอาจบันทึกการสื่อสารใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางโทรศัพท์ด้วยตนเองหรืออย่างอื่นที่เรามีกับคุณเกี่ยวกับบริการที่เรามอบให้กับคุณและความสัมพันธ์ของเรากับคุณ การบันทึกเหล่านี้จะเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียวและจะเป็นหลักฐานของการสื่อสารระหว่างเรา การสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวอาจถูกบันทึกโดยไม่ต้องใช้เสียงเตือนหรือคำบอกกล่าวอื่นใด

นอกจากนี้ หากคุณเยี่ยมชมสำนักงานหรือสถานที่ใดๆ ของเรา เราอาจมีกล้องวงจรปิดซึ่งจะบันทึกภาพของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ใครบ้าง

ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยัง:

 • บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่ม FxPro ที่ให้บริการทางการเงินและบริการอื่นๆ
 • ผู้ให้บริการแอพที่เป็นบุคคลภายนอก เมื่อคุณใช้แอพ ระบบการสื่อสาร และแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา ซึ่งบุคคลที่สามเป็นผู้จัดหาให้เรา
 • ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสัญญาเพื่อให้บริการแก่เรา เช่น การบริหาร ไอที การวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ การเงิน การกำกับดูแล การปฏิบัติตามข้อกำหนด การประกันภัย การวิจัย หรือบริการอื่นๆ
 • แนะนำโบรกเกอร์และบริษัทในเครือที่เรามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 • ผู้ให้บริการชำระเงินและธนาคารที่ดำเนินการธุรกรรมของคุณ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้รับเหมาหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่ตรวจสอบ ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
 • ศาล ศาล และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่ตกลงหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อตกลงของเรากับคุณ
 • หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
 • บุคคลภายนอกใด ๆ ที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของเราหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใครก็ตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณ

เราพยายามเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเหล่านี้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลขั้นต่ำที่จำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่มีต่อเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเตรียมไว้สำหรับพ