คำสั่งตามตลาด
ตลาดcTrader
การดำเนินการคำสั่งซื้อของตลาด
Slippage
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' ordersN/A
คอมมิชชั่น
มาร์คขึ้นN/A
คำสั่ง Pending
หยุดการสั่งซื้อ (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS)cTrader
การดำเนินการคำสั่งซื้อของตลาด
Slippage
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' orders
คอมมิชชั่น
มาร์คขึ้นN/A
จำกัดการสั่งซื้อ (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)cTrader
การดำเนินการคำสั่งซื้ออย่างจำกัด
Slippage, บวก
กรอกข้อมูลบางส่วน
ข้อจำกัดในระดับของคำสั่ง 'stop & limit' orders
คอมมิชชั่น
มาร์คขึ้นN/A